VVE Basistraining

VVE Basistraining

Meer informatie

Verdiepings-
training VVE

Verdiepingstraining VVE

Meer informatie

UK & PUK

UK & PUK

Meer informatie

Werken met Baby's

WERKEN MET BABY'S

Meer informatie

Werken met de meldcode

Werken met de meldcode

Meer informatie

BSO in Bloei

BSO IN BLOEI

Meer informatie

Samenspel op de BSO

SAMENSPEL OP DE BSO

Meer informatie

Plezier in uitvoering

PLEZIER IN UITVOERING

Meer informatie

Training VVE

TRAINING VVE

Meer informatie

Verdieping VVE

Verdieping VVE

Meer informatie

Training UK & PUK

TRAINING UK & PUK

Meer informatie

Werken met Baby's

WERKEN MET BABY'S

Meer informatie

Werken met de meldcode

Werken met de meldcode

Meer informatie

Training BSO in Bloei

TRAINING BSO IN BLOEI

Meer informatie

Samenspel op de BSO

SAMENSPEL OP DE BSO

Meer informatie

Plezier in uitvoering

PLEZIER IN UITVOERING

Meer informatie

VVE Basistraining

VVE Basistraining

De VVE Basistraining is gericht op het leren werken met een Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) programma voor pedagogisch medewerkers. In de cursus gaat het over de vraag wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen, met als doel peuters met een (risico op) taalachterstand optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk aandacht, zoals de inrichting van de ruimte (de derde pedagoog), de ontwikkelingsgebieden, samenwerking met basisscholen en het vergroten van ouderbetrokkenheid. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen door te werken middels een VVE-methode.

Het doel van de training ‘VVE Basistraining’ is het verhogen van de kwaliteit voor de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) binnen de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren van deze kwaliteit.

Deze training is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang, die gecertificeerd willen worden voor het kunnen werken op een groep waar een programma voor vroeg voorschoolse educatie wordt gegeven. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau. Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

Het aantal deelnemers van een trainingsgroep bestaat  uit 12 deelnemers (14 deelnemers is het maximale aantal deelnemers voor 1 trainer, afhankelijk van de trainingslocatie).

Image

Basistraining VVE

BASISTRAINING VVE

De training basis VVE is gericht op het leren werken met een Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) programma voor pedagogisch medewerkers. In de cursus gaat het over de vraag wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen, met als doel peuters met een (risico op) taalachterstand optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk aandacht, zoals de inrichting van de ruimte (de derde pedagoog), de ontwikkelingsgebieden, samenwerking met basisscholen en het vergroten van ouderbetrokkenheid. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen door te werken middels een VVE-methode.

Het doel van de training ‘Basis VVE’ is het verhogen van de kwaliteit voor de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) binnen de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren van deze kwaliteit.

Deze training is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang, die gecertificeerd willen worden voor het kunnen werken op een groep waar een programma voor vroeg voorschoolse educatie wordt gegeven. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau. Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

Het aantal deelnemers van een trainingsgroep bestaat  uit 12 deelnemers (14 deelnemers is het maximale aantal deelnemers voor 1 trainer, afhankelijk van de trainingslocatie).

Het doel van de training ‘Verdiepingstraining VVE’ is het verhogen en verdiepen van de kwaliteit voor de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) binnen de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren van deze kwaliteit.

Deze training is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang, die gecertificeerd willen worden voor het kunnen werken op een groep waar een programma voor vroeg voorschoolse educatie wordt gegeven. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau. Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

*Ook dienen zij al enige voorkennis te moeten hebben op het werken met een vroeg voorschoolse educatie door bijvoorbeeld een Basis VVE programma te hebben afgerond. Zie in ons aanbod onze Basis VVE training.

Het aantal deelnemers van een trainingsgroep bestaat  uit 12 deelnemers (14 deelnemers is het maximale aantal deelnemers voor 1 trainer, afhankelijk van de trainingslocatie).

Verdiepingstraining VVE

VERDIEPINGSTRAINING VVE

In de cursus gaat het over de vraag wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen. Zij krijgen extra verdieping op het werken met het VVE programma Uk en Puk. Zo gaan zij dieper in op nieuwe recente ontwikkeling en vaardigheden die de huidige samenleving van ons vragen. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk aandacht, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en activiteiten. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. De training bestaat uit 4 bijeenkomsten die ieder 3 uur duren.

Verdiepingstraining VVE

VERDIEPINGSTRAINING VVE

In de cursus gaat het over de vraag wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen. Zij krijgen extra verdieping op het werken met het VVE programma Uk en Puk. Zo gaan zij dieper in op nieuwe recente ontwikkeling en vaardigheden die de huidige samenleving van ons vragen. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk aandacht, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en activiteiten. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. De training bestaat uit 4 bijeenkomsten die ieder 3 uur duren.

Het doel van de training ‘Verdieping  VVE’ is het verhogen en verdiepen van de kwaliteit voor de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) binnen de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren van deze kwaliteit.

Deze training is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang, die gecertificeerd willen worden voor het kunnen werken op een groep waar een programma voor vroeg voorschoolse educatie wordt gegeven. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau. Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

*Ook dienen zij al enige voorkennis te moeten hebben op het werken met een vroeg voorschoolse educatie door bijvoorbeeld een Basis VVE programma te hebben afgerond. Zie in ons aanbod onze Basis VVE training.

Het aantal deelnemers van een trainingsgroep bestaat  uit 12 deelnemers (14 deelnemers is het maximale aantal deelnemers voor 1 trainer, afhankelijk van de trainingslocatie).

UK & PUK

UK & PUK

Uk & Puk is een VVE totaalprogramma voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, met kinderen van 0 tot 4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk, want spelen is ontdekken en spelen is groeien. Bij Uk & Puk draait het dus niet om lesjes geven en leren, maar om vrolijk spelen en ontdekken. Door het spel op de juiste manier aan te moedigen, doen baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden op en maken ze op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door. Speel, ontdek, groei!

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor deze drie leeftijdsgroepen. De activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Daarnaast wordt er binnen Uk & Puk aandacht besteed aan de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.

SLO-doelen
Het programma Uk & Puk maakt gebruik van de SLO-doelen en sluit zo naadloos aan op vroegschoolse programma’s. Op deze manier legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs en groeien kinderen als vanzelf toe naar groep 1.
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/uk-puk

UK & PUK

UK & PUK

Uk & Puk is een VVE totaalprogramma voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, met kinderen van 0 tot 4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk, want spelen is ontdekken en spelen is groeien. Bij Uk & Puk draait het dus niet om lesjes geven en leren, maar om vrolijk spelen en ontdekken. Door het spel op de juiste manier aan te moedigen, doen baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden op en maken ze op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door. Speel, ontdek, groei!

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor deze drie leeftijdsgroepen. De activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Daarnaast wordt er binnen Uk & Puk aandacht besteed aan de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.

SLO-doelen
Het programma Uk & Puk maakt gebruik van de SLO-doelen en sluit zo naadloos aan op vroegschoolse programma’s. Op deze manier legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs en groeien kinderen als vanzelf toe naar groep 1.
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/uk-puk

Het doel van de training ‘Werken met baby’s’ is het verhogen van de kwaliteit van de babyopvang. Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren van deze kwaliteit. In de cursus staat wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen centraal. Het accent ligt op de interactie tussen medewerker en baby. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk voldoende aandacht, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en activiteiten. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Deze training helpt de deelnemer beter bekend te raken met de zes interactievaardigheden en deze beter uit te voeren. Daarnaast besteedt de training aandacht aan:

 • de groepsruimte
 • het speelgoed/materiaal
 • de samenwerking tussen collega’s en met ouders.

Deze training is bedoeld voor medewerkers die werken met baby’s in een opvangsituatie. Dit kan zowel in een horizontale- als in een verticale groep zijn. De training is geschikt voor zowel ervaren als onervaren pedagogisch medewerkers, zodat alle (baby)leidsters van een team of locatie aan de training kunnen deelnemen. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau.  Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

Het aantal deelnemers van een trainingsgroep bestaat  uit 12 deelnemers (14 deelnemers is het maximale aantal deelnemers voor 1 trainer, afhankelijk van de trainingslocatie).

Werken met Baby's

WERKEN MET BABY'S

Wilt u de kwaliteit van de babyopvang op de groep verbeteren? Dan is de training ‘werken met baby’s echt iets voor u. In deze training leert u volgens het principe van 'ervarend leren'. Na afloop van de training weet u wat belangrijk is bij de opvang van baby's. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken, een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. Deze training voldoet aan die criteria. De training voldoet tevens aan de kwaliteitseisen van de Wet IKK'

Werken met Baby's

WERKEN MET BABY'S

In de cursus gaat het over de vraag wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen. Zij krijgen extra verdieping op het werken met het VVE programma Uk en Puk. Zo gaan zij dieper in op nieuwe recente ontwikkeling en vaardigheden die de huidige samenleving van ons vragen. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk aandacht, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en activiteiten. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. De training bestaat uit 4 bijeenkomsten die ieder 3 uur duren.

Het doel van de training ‘Werken met baby’s’ is het verhogen van de kwaliteit van de babyopvang. Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het realiseren van deze kwaliteit. In de cursus staat wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen centraal. Het accent ligt op de interactie tussen medewerker en baby. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk voldoende aandacht, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en activiteiten. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij hebben voor het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Deze training helpt de deelnemer beter bekend te raken met de zes interactievaardigheden en deze beter uit te voeren. Daarnaast besteedt de training aandacht aan:

 • de groepsruimte
 • het speelgoed/materiaal
 • de samenwerking tussen collega’s en met ouders.

Deze training is bedoeld voor medewerkers die werken met baby’s in een opvangsituatie. Dit kan zowel in een horizontale- als in een verticale groep zijn. De training is geschikt voor zowel ervaren als onervaren pedagogisch medewerkers, zodat alle (baby)leidsters van een team of locatie aan de training kunnen deelnemen. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau.  Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

Het aantal deelnemers van een trainingsgroep bestaat  uit 12 deelnemers (14 deelnemers is het maximale aantal deelnemers voor 1 trainer, afhankelijk van de trainingslocatie).

Werken met de meldcode

Werken met de meldcode

Wil jij als professional meer handvatten om te signaleren bij huiselijk geweld en kindermishandeling? Wil je weten hoe het werken met de meldcode precies werkt en hoe je dit kunt inzetten in de praktijk? Volg dan de workshop ‘signaleren, rapporteren en communiceren van de meldcode’.

Tijdens de workshop gaan wij met elkaar in op de theorie, maar vooral ook aan de slag met hoe de theorie nu werkt in de praktijk! Ook gaan wij aan de slag met de emoties die tijdens een meldcode traject aan bod kunnen komen, om handelingsverlegenheid te voorkomen. Met behulp van praktijkvoorbeelden en casussen leren we van en met elkaar. De werkvormen worden zo aangeboden dat je er de volgende dag direct zelf mee aan de slag kunt.

Deze training is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang, op basisscholen, gastouders en/ of beroepen in de sector zorg en welzijn werkzaam met kinderen Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau. Bijvoorbeeld

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

Aantal: Max 12 deelnemers

Werken met de meldcode

Werken met de meldcode

Wil jij als professional meer handvatten om te signaleren bij huiselijk geweld en kindermishandeling? Wil je weten hoe het werken met de meldcode precies werkt en hoe je dit kunt inzetten in de praktijk? Volg dan de workshop ‘signaleren, rapporteren en communiceren van de meldcode’.

Tijdens de workshop gaan wij met elkaar in op de theorie, maar vooral ook aan de slag met hoe de theorie nu werkt in de praktijk! Ook gaan wij aan de slag met de emoties die tijdens een meldcode traject aan bod kunnen komen, om handelingsverlegenheid te voorkomen. Met behulp van praktijkvoorbeelden en casussen leren we van en met elkaar. De werkvormen worden zo aangeboden dat je er de volgende dag direct zelf mee aan de slag kunt.

Deze training is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang, op basisscholen, gastouders en/ of beroepen in de sector zorg en welzijn werkzaam met kinderen Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau. Bijvoorbeeld

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

Aantal: Max 12 deelnemers

De pedagogisch medewerkers leren kinderen rijke speelplekken en brede ontwikkelingskansen te bieden, door te werken met het BiB programma in de bso groepen.

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de buitenschoolse opvang, die gecertificeerd willen worden voor het werken met het BiB programma. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau. De cursus is bijvoorbeeld geschikt voor:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

Een trainingsgroep bestaat uit ongeveer 12 deelnemers. Het maximale aantal deelnemers voor één trainer is 14, afhankelijk van de trainingslocatie.

BSO in Bloei

BSO IN BLOEI

De cursus ‘Bso in bloei’ is gericht op het leren werken volgens het Bso in Bloei (BiB) programma en is bedoeld voor pedagogisch medewerkers werkzaam in de buitenschoolse opvang.
In de cursus staat centraal wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen, met als doel kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en hiermee tot “Bloei” te laten komen. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk aandacht, zoals de inrichting van de ruimte (de derde pedagoog), de verschillende thema’s en spelgebieden en het vergroten van ouderbetrokkenheid. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij spelen in het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen en hoe het werken volgens het BiB programma hen hierin kan ondersteunen.

Image

BSO in Bloei

BSO IN BLOEI

De cursus ‘Bso in bloei’ is gericht op het leren werken volgens het Bso in Bloei (BiB) programma en is bedoeld voor pedagogisch medewerkers werkzaam in de buitenschoolse opvang.
In de cursus staat centraal wat pedagogisch medewerkers kunnen doen om de kwaliteit te verhogen, met als doel kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en hiermee tot “Bloei” te laten komen. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk aandacht, zoals de inrichting van de ruimte (de derde pedagoog), de verschillende thema’s en spelgebieden en het vergroten van ouderbetrokkenheid. Het streven is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van de belangrijke rol die zij spelen in het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen en hoe het werken volgens het BiB programma hen hierin kan ondersteunen.


De pedagogisch medewerkers leren kinderen rijke speelplekken en brede ontwikkelingskansen te bieden, door te werken met het BiB programma in de bso groepen.

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de buitenschoolse opvang, die gecertificeerd willen worden voor het werken met het BiB programma. Deelnemers beschikken over een diploma op minimaal minimaal MBO-3 niveau. De cursus is bijvoorbeeld geschikt voor:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden

Een trainingsgroep bestaat uit ongeveer 12 deelnemers. Het maximale aantal deelnemers voor één trainer is 14, afhankelijk van de trainingslocatie.

Samenspel op de BSO

SAMENSPEL OP DE BSO

De training zit vol met uitdagende oefeningen die je in je werk makkelijk direct kunt toepassen. We denken vanuit de dingen die je wel kunt en niet vanuit onmacht en beperkingen. De methode gaat uit van krachten en kwaliteiten. Plezier in Uitvoering bestaat uit drie onderdelen, voor de leidinggevende, voor jezelf en voor de teams.

Plezier in Uitvoering is maatwerk, ieder team, organisatie en individu is anders. Samen gaan we op zoek naar wat voor jullie bijdraagt aan een plezierige werkdag. Samen wordt gekeken naar wat hiervoor nodig is. Op basis hiervan stellen we een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak spreken we met elkaar af:

 • De doelgroep (eventuele bijzonderheden)
 • Het trainingstraject (met de daarbij horende studiebelasting)
 • Het doel
 • Resultaten

*De training vormt een onderdeel van een breder proces. Het heeft meer succes als de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding en het teamoverleg na afloop van de training om zo de opgedane kennis te blijven borgen.

Image
Samenspel op de BSO is een interactieve spelmethode voor pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang. De training Samenspel op de BSO is ook te boeken via Pebblz. Voor meer informatie kunt u terecht op www.samenspelopdebso.nl.

Samenspel op de BSO

SAMENSPEL OP DE BSO

De training zit vol met uitdagende oefeningen die je in je werk makkelijk direct kunt toepassen. We denken vanuit de dingen die je wel kunt en niet vanuit onmacht en beperkingen. De methode gaat uit van krachten en kwaliteiten. Plezier in Uitvoering bestaat uit drie onderdelen, voor de leidinggevende, voor jezelf en voor de teams.

Plezier in Uitvoering is maatwerk, ieder team, organisatie en individu is anders. Samen gaan we op zoek naar wat voor jullie bijdraagt aan een plezierige werkdag. Samen wordt gekeken naar wat hiervoor nodig is. Op basis hiervan stellen we een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak spreken we met elkaar af:

 • De doelgroep (eventuele bijzonderheden)
 • Het trainingstraject (met de daarbij horende studiebelasting)
 • Het doel
 • Resultaten

*De training vormt een onderdeel van een breder proces. Het heeft meer succes als de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding en het teamoverleg na afloop van de training om zo de opgedane kennis te blijven borgen.

Image
Samenspel op de BSO is een interactieve spelmethode voor pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang. De training Samenspel op de BSO is ook te boeken via Pebblz. Voor meer informatie kunt u terecht op www.samenspelopdebso.nl.

Plezier in uitvoering

PLEZIER IN UITVOERING

Het is goed om af en toe bij jezelf na te gaan Hoe zit het met mijn  werkdruk?’ en ‘werk ik eigenlijk nog wel met plezier?’ Plezier hebben in je werk is niet altijd vanzelfsprekend, maar wel mogelijk. De training ‘Plezier in Uitvoering’ helpt je om meer plezier uit je werk te halen. Werknemers en werkgevers werken hierin samen aan het groeien van werkplezier en aan de ontwikkeling van medewerkers. Dit zal zorgen voor meer plezier in het werk dat je uitvoert, wat leidt tot betere resultaten! De training is gericht op een positieve insteek: “Wat motiveert jou” en “Wat zorgt dat jij je goed voelt?”

Er wordt uitgegaan van de positieve krachten van ieder mens, binnen het team en in de organisatie. Een prettige werksfeer zorgt voor minder spanningen, werkdruk en stress.

Plezier in uitvoering

PLEZIER IN UITVOERING

Het is goed om af en toe bij jezelf na te gaan Hoe zit het met mijn  werkdruk?’ en ‘werk ik eigenlijk nog wel met plezier?’ Plezier hebben in je werk is niet altijd vanzelfsprekend, maar wel mogelijk. De training ‘Plezier in Uitvoering’ helpt je om meer plezier uit je werk te halen. Werknemers en werkgevers werken hierin samen aan het groeien van werkplezier en aan de ontwikkeling van medewerkers. Dit zal zorgen voor meer plezier in het werk dat je uitvoert, wat leidt tot betere resultaten! De training is gericht op een positieve insteek: “Wat motiveert jou” en “Wat zorgt dat jij je goed voelt?”

Er wordt uitgegaan van de positieve krachten van ieder mens, binnen het team en in de organisatie. Een prettige werksfeer zorgt voor minder spanningen, werkdruk en stress.