Professionele leeromgeving

Vanaf 2019 is het volgens de wet IKK verplicht voor kinderopvangorganisaties om te werken met pedagogisch coaches. Wij willen de coaches binnen de kinderopvang- en peuterspeelzaal organisaties met elkaar verbinden, zodat zij met en van elkaar kunnen leren en zich zo verder kunnen ontwikkelen en kunnen groeien in hun vak.

Om deze reden zet Pebblz een gemeente brede professionele leergemeenschap (PLG) op voor de pedagogisch coaches. Ieder kwartaal komen de deelnemers tijdens coachingsbijeenkomsten bijeen, met als doel om samen te verbinden, te leren en met elkaar de kennis en vaardigheden van de pedagogisch coach en de kwaliteit in de voorscholen te waarborgen. 

Om de twee à drie maanden verzorgt Pebblz een coachingsbijeenkomst van 2,5 uur. Iedere bijeenkomst verzorgen wij een deel aan theoretische verkenning rondom (team)coaching. Het overige deel van de bijeenkomst wordt besteed aan intervisie onder begeleiding van de trainer, met als doel: met en van elkaar leren. Hiervoor wordt vooraf input van de deelnemers gevraagd in de vorm van coachingsvragen, casussen, nieuwe ideeën of probleemstellingen. Op deze manier gaan we heel gericht aan de slag met onderwerpen die leven onder de deelnemers en dus grote praktische toepasbaarheid hebben.  

Vooraf aan de training ontvangen de deelnemers een vragenlijst waarin al een kleine inventarisatie wordt gedaan naar de leerbehoeftes van de groep en wat de deelnemers zelf voor kwaliteiten komen brengen. Met deze informatie kunnen wij vast richting geven aan de eerste bijeenkomst, waarin wij alle professionele kwaliteiten van elkaar gaan inventariseren. De gemeenschap is erop gericht dat alle professionals zowel iets komen halen als iets van zich zelf komen brengen. Hierdoor kunnen zij met en van elkaar leren.

Neem contact op voor vrijblijvend advies: