Trainingen van Pebblz

Wij hebben een divers aanbod aan trainingen, voor zowel dagopvang als de bso. Informeren, inspireren en enthousiasmeren staan centraal. Trainingen moeten vooral leuk zijn. Daarom vinden wij plezier, leuke werkvormen en praktische toepasbaarheid heel belangrijk binnen ons aanbod. Onze bijeenkomsten zijn actief, interactief met steeds duidelijke link en terugkoppeling naar de praktijk.

Een training moet passen bij uw wensen, visie en de (doel)groep. Onze trainingen worden  zodoende op maat verzorgd, afgestemd op de behoeften van de organisatie.

Onderstaand kunt alle trainingen vinden die wij aanbieden, onderverdeeld in de twee doelgroepen dagopvang en bso.

Dagopvang

Praktische informatie

Locatie: in overleg / Trainingsduur: 40 uur (8 bijeenkomsten) / Aantal deelnemers: 12 tot 14 / Kosten: op maat / Niveau: MBO-3
Meer informatie

Babyopvang in Bloei

Het doel van de training ‘Babyopvang in bloei’ is het verhogen van de kwaliteit van de babyopvang.  Het werken op een babygroep is echt een vak apart. De training is zo ontworpen dat hij ook voor pedagogisch medewerkers die reeds een VVE traject hebben gevolgd vol zit met nieuwe kennis, uitdaging en inspiratie.

Praktische informatie

Locatie: in overleg / Trainingsduur: 40 uur (.. bijeenkomsten) / Aantal deelnemers: 12 tot 14 / Kosten: op maat / Niveau: MBO-3
Meer informatie

Werken met baby’s

In deze training ligt het accent op de interactie tussen de pedagogisch medewerker en baby. Daarnaast krijgen ook aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk voldoende aandacht; denk aan de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en de activiteiten.

Praktische informatie

Locatie: in overleg / Trainingsduur: 69 uur (12 bijeenkomsten) / Aantal deelnemers: 12 tot 14 / Kosten: op maat / Niveau: MBO-3
Meer informatie

VVE Basistraining

In deze training leer je ontwikkelingsgericht te werken. Het bewust stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen. Je kijkt goed naar de kinderen (waar zitten ze, in welke ontwikkelingsfase, wat is het volgende stapje, waar zit hun betrokkenheid) en vervolgens sluit je hier jouw activiteitenaanbod op aan. Hier moet een goede balans tussen bestaan in je aanbod.

Praktische informatie

Locatie: in overleg / Trainingsduur: 22 uur (4 bijeenkomsten) / Aantal deelnemers: 12 tot 14 / Kosten: op maat / Niveau: MBO-3 + VVE basistraining
Meer informatie

VVE Verdiepingstraining

In deze training wordt de kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerker weer opgefrist en gaan we nog dieper in de stof. Het is een vervolg op de VVE Basistraining. Aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en de activiteiten komen aan bod.

Praktische informatie

Locatie: in overleg / Trainingsduur: 189 uur (2 jaar en 13 bijeenkomsten) / Aantal deelnemers: 12 tot 14 / Kosten: op maat / Niveau: MBO-3
Meer informatie

Uk en Puk

Uk & Puk is een VVE totaalprogramma voor kinderopvang en peuterspeelzalen, met kinderen van 0 tot 4 jaar. Spelen staat centraal; spelen is ontdekken & spelen is groeien. Het draait dus niet om lesjes geven en leren, maar om vrolijk spelen & ontdekken. Door het spel op de juiste manier aan te moedigen, doen baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden op en maken ze op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door. Speel, ontdek, groei!

Praktische informatie

Locatie: in overleg / Trainingsduur: 3 uur / Aantal deelnemers: 12 / Kosten: € 300,- / Niveau: MBO-3
Meer informatie

Werken met de meldcode

Wil jij als professional meer handvatten om te signaleren bij huiselijk geweld en kindermishandeling? Wil je weten hoe het werken met de meldcode precies werkt en hoe je dit kunt inzetten in de praktijk? Volg dan de training ‘signaleren, rapporteren en communiceren van de meldcode’.

Buitenschoolse Opvang

Praktische informatie

Locatie: in overleg / Trainingsduur: 28 uur (8 bijeenkomsten) / Aantal deelnemers: 12 tot 14 / Kosten: op maat / Niveau: MBO-3
Meer informatie


Bso in Bloei (BiB)

Met trots introduceren wij onze eigen BiB! BiB is een methode die gebaseerd is op ervarend leren binnen de buitenschoolse opvang. BiB is opgezet om op elke groep een minimale kwaliteit te garanderen. Ook om te helpen bij het aanbieden van verschillende activiteiten op allerlei ontwikkelingsgebieden, zodat elk kind de kans krijgt om op de buitenschoolse opvang van alles te proeven en zijn of haar talenten verder te ontwikkelen.

Praktische informatie

Locatie: in overleg / Trainingsduur: 3 uur / Aantal deelnemers: 12 / Kosten: € 300,- / Niveau: MBO-3
Meer informatie


Werken met de meldcode

Wil jij als professional meer handvatten om te signaleren bij huiselijk geweld en kindermishandeling? Wil je weten hoe het werken met de meldcode precies werkt en hoe je dit kunt inzetten in de praktijk? Volg dan de training ‘signaleren, rapporteren en communiceren van de meldcode’.