Samenspel op de BSO

De training zit vol met uitdagende oefeningen die je in je werk makkelijk direct kunt toepassen. We denken vanuit de dingen die je wel kunt en niet vanuit onmacht en beperkingen. De methode gaat uit van krachten en kwaliteiten. Plezier in Uitvoering bestaat uit drie onderdelen, voor de leidinggevende, voor jezelf en voor de teams.

Plezier in Uitvoering is maatwerk, ieder team, organisatie en individu is anders. Samen gaan we op zoek naar wat voor jullie bijdraagt aan een plezierige werkdag. Samen wordt gekeken naar wat hiervoor nodig is. Op basis hiervan stellen we een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak spreken we met elkaar af:

  • De doelgroep (eventuele bijzonderheden)
  • Het trainingstraject (met de daarbij horende studiebelasting)
  • Het doel
  • Resultaten

*De training vormt een onderdeel van een breder proces. Het heeft meer succes als de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding en het teamoverleg na afloop van de training om zo de opgedane kennis te blijven borgen.

Image

Samenspel op de BSO is een interactieve spelmethode voor pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang. De training Samenspel op de BSO is ook te boeken via Pebblz. Voor meer informatie kunt u terecht op www.samenspelopdebso.nl.