Open Inschrijving - Uk & PUk instroomtraject


Uk & Puk is een VVE methode, gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters.

Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen (0-1,5 jaar, 1,5-2,5 jaar en 2,5-4 jaar). Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. De activiteiten zijn gevarieerd: spel, spel in een themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring, expressie, bewegen, tijdens verzorgingsmomenten. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.

Het trainingstraject

7 bijeenkomsten

2 quick scans 

4 groepsconsultaties

Doelgroep / Niveau

Deelnemers dienen te beschikken over een diploma op minimaal MBO-3 niveau. Daarnaast dienen deelnemers tijdens het trainingstraject werkzaam te zijn op een groep waar al een langere tijd met
Uk & Puk gewerkt wordt. 

Resultaat / kwalificatie 

Na intensieve deelname van de trainingsbijeenkomsten en positieve afronding van de consultaties zal de deelnemer aan het eind van de cursus het officiële certificaat voor het VVE programma Uk & Puk uitgereikt krijgen.  

Prijs

De kosten voor dit trainingstraject per persoon zijn €1900,- per persoon btw vrij. De genoemde prijs is inclusief: bijeenkomsten, lunch, consultaties op de eigen locatie, deelnemersmap en certificaat.

Voor deze training geldt dat wij starten wanneer er minimaal 10 deelnemers zijn. 

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie over het Uk & Puk totaaltraject of trainen incompany kun je een email sturen
naar [email protected] of bellen naar 078 - 2001036.

Om direct aan te melden; klik hier!

Data bijeenkomsten

Locatie: Dordrecht


Pebblz is voornemens een instroomgroep te starten in januari 2021.
Volg onze social media kanalen om hiervan op de hoogte te blijven of schrijf je alvast in om zeker te zijn van een deelname plek.
Verdere data volgt.


Image